deel deze pagina:
     

Achtergrond van de naam "In Het Begin"

"In den beginne was de relatie"

  • Martin Buber (Ich und Du - 1924)

In beginsel is God relatie. Van eeuwigheid af is God niet op zichzelf en ook niet alleen. Hij leeft als Vader, Zoon en Geest in volmaakte wederzijdse harmonie, waarin geen sprake van leegte, moedeloosheid, angst of onzekerheid. Het is het leven van hartstochtelijke, zich gevende en op anderen gerichte liefde.

In deze kring vinden de schepping en de mensheid hun oorsprong, bestaan en bestemming. Reeds voor de schepping richtten de Vader, Zoon en Geest hun liefde op ons en namen ze zich voor ons te betrekken in de harmonie van hun leven. Met dit doel werden de kosmos tot aanzijn geroepen en het menselijk geslacht gevormd. Buiten deze kring is er geen andere God. En buiten deze kring is er ook geen ander plan van God. Deze kring van harmonie in liefde en eenheid, is het enige plan. Zó werd aan Adam en Eva een plaats toebedeeld in de komst van Jezus Christus, die zelf de Zoon van de Vader is, in wie en door wie de droom van onze adoptie zou worden vervuld.

Vóór de schepping stond al vast dat Jezus iedere kloof zou overbruggen tussen de mensheid en Vader, Zoon en Geest en een blijvende relatie met ons zou aangaan in dezelfde harmonieuze eenheid. En al voor de zondeval werd Jezus voorbestemd om de middelaar te zijn, degene in wie en door wie het volle leven van God het menselijk bestaan zou binnenkomen.

Toen Adam en Eva rebelleerden gaven de Vader, Zoon en Geest hun droom niet op. Het Woord dat alles geschapen heeft, liet zijn werk niet los, maar stapte midden in zijn door zonde aangetaste creatie. Het vleesgeworden Woord werd mens en gaf zich over aan het leed van een moorddadige dood door onze handen. In Jezus zelf, en in zijn dood sloegen Vader, Zoon en Geest kamp op in onze aardse hel en verenigden daardoor alles wat zij in hun kring gemeenschappelijk hebben met alles wat wij zijn, in onze gebrokenheid, schaamte en zonde.
Die vereniging is het hartsverlangen van God de Vader en heet: "Zoonschap" of "aangenomen kinderen van God"!

Dit is de goede boodschap, het evangelie, waar ik voor leef.

Henk Rothuizen,
Rotterdam, 27 januari 2013

Dienstverlening

Met In Het Begin bied ik mijn ervaring aan aan ondernemers, leidinggevenden en kerken/gemeenten. Lees meer over de mogelijkheden