deel deze pagina:
     

In het begin... Een verwijzing naar oorsprong, basis, fundament. In het begin... De start van iets moois of iets afschuwelijks? Orde of chaos? Iets zinnigs of juist zinloosheid? Hebben chaos of zinloosheid wel een begin? Kan dat? Of moet er iets ordelijks of zinvols zijn, waar vervolgens chaos van gemaakt kan worden of zinloosheid in kan optreden? Of kunnen chaos en zinloosheid tot orde en zingeving geroepen worden?

Drie woorden waar een kosmische grootheid achter schuil gaat

In het begin...
Toen al was God er en heerste Hij...
Jesaja 40:21

In het begin...
Toen al was Jezus als Redder en Koning bekend...
Matteüs 13:35

In het begin...
Toen al had God zijn doel voor jou en mij klaar...
Matteüs 25:34

In het begin...
Stond al vast waar jij en ik rust en vrede kunnen vinden...
Hebreeën 4:3

In het begin...
Stond al vast dat het offer van Jezus voor eens en altijd genoeg zou zijn...
Hebreeën 9:26

In het begin...
Is 'in Jezus' al voorzien voor alle chaos en zinloosheid...
1 Petrus 1:20

In het begin...
was jij al vol liefde uitgekozen
Efeziërs 1:4

In het begin...
was God er en schiep...
Genesis 1:1

In het begin...
was het Woord er en schiep...
Johannes 1:1 en 2

In het begin...
was de Wijsheid er...
Spreuken 8:23

In het begin...
waren Vader, Zoon en Geest...
was er relatie