deel deze pagina:
     

Wie weet vandaag nog waar het om draait bij Hemelvaart? Bij Kerst weten mensen het wel; bij Pasen helpt The Passion, maar wat betekent Hemelvaart in hemelsnaam? Hemelvaart is in feite de climax van de christelijke feestdagen omdat het de climax van het verlossingswerk van Jezus is. Het is een groot feest; een beetje te groot voor ons. Vandaar allereerst een feest van verbazing.

Hemelvaart

Verbazing

Hemelvaart vanaf de aarde bekeken.
Het verslag van de hemelvaart is werkelijk een vreemd verhaal. Lees maar mee:

Jezus antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Handelingen 1:7-11

Dat is toch een vreemd verhaal! Denk je eens in. Je staat met iemand te praten en plotseling stijgt deze op en verdwijnt in de wolken. O.K.: Deze persoon was opgestaan uit de dood en verscheen al eerder plotseling in kamers, maar dan nog... Enige verbazing is niet vreemd. Tot overmaat van ramp komen daar twee engelen bij en vragen de mensen waarom ze zo naar de wolken staan te gapen.
Dat is onze eerste menselijke kijk op Hemelvaart.

Kijk je wat verder in de tekst dan vallen een paar zaken op:
Het begint over herstel van macht, waarover wij niets te zeggen hebben. Vervolgens komt er een belofte van een of andere Geest, die ze nog niet kenden. En tenslotte zal het Koninkrijk van God zichtbaar worden door mensen.
Vervolgens stijgt Jezus op. Waar naar toe?

Hemelvaart vanuit de hemel bekeken.
In Openbaring verplaatst zich het toneel naar een enorme troonzaal. Een troonzaal, zo groot, dat deze een zee kon bevatten. Midden in die troonzaal, staat een troon en Iemand zit erop. De zaal is gevuld met voortdurende aanbidding. En met die aanbidding hangt er een spanning van grootheid, macht en majesteit rondom die troon. Johannes geeft verslag:

Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was..

Openbaring 5:1-6

Waar de geschiedenis hier op aarde vol zit met verbazing, zie je dat ook in hemel, alleen gaat het daar gepaard met dramatiek, spanning en verassende apotheose. In de hemel wordt een probleem voorgelegd, namelijk de vraag wie de boekrol, de bestemming van de mensheid, kan openen of ontvouwen.
Bij die vraag ontstaat er een stemming van verdriet, stilte en spanning, want er is absoluut niemand die de bestemming van de mensheid kan ontvouwen. Want die bestemming heeft de mens zelf op slot gedaan, met zeven zegels.
Maar op dat moment komt de mens Jezus de zaal binnen. En Johannes wordt erop geattendeerd: Kijk de Leeuw van Juda! Maar hij ziet een Lam!
Kijk de mens Jezus! Maar wij zien de Zoon van God! De Zoon van God, die mens geworden is, is de enige die de absolute wens van God de Vader, om in eenheid met zijn schepping te leven, kan verwezenlijken!
Jezus, de hogepriester, die zich met de mensheid bekleed heeft en die mensheid met alle fouten, zonden en tekortkomingen aan het kruis heeft gedragen. En met die mensheid bekleed opstaat uit de dood en nu de hemel binnentreedt.
Dat is een bizarre verschijning in de perfecte heilige hemel. Daar staat op eens een mens met wonden en littekens - geen volmaakt beeld, maar beeld van eeuwig offer. Een eeuwig offer, bekleed met jou en mij!
Als hij de boekrol in ontvangst neemt, breekt de hele hemel in gejuich uit. Want nu zien ze dat er iemand is die Gods wil met de aarde kan ontvouwen, waardoor de hemel en de aarde hersteld kunnen worden!

Geopende boekrollen.

Als je hier zou stoppen, blijft Hemelvaart een feest dat zijn waarde verliest in abstractie. Allemaal mooi en het lijkt zelfs te zeggen: "Wacht maar tot hij terugkomt". Maar hemelvaart gaat verder, Verder naar vandaag, naar hier en nu. Want Jezus is niet alleen in staat de boekrol van de hele mensheid te ontvouwen, hij is ook instaat jouw persoonlijke boekrol te openen en te ontvouwen. Ook op onze boekrollen zitten zegels. Onze levens hebben we verzegeld. Onze toekomst bepaald: Sommigen mensen lopen vast in de kerk en keren God de rug toe en plakken een zegel op hun boekrol. Een ander ziet zijn huwelijk niet meer zitten en scheidt en verzegelt zijn boekrol. Weer een ander hoort bij de dokter ongeneeslijk ziek te zijn. Geen hoop meer en verzegelt zijn boekrol. Dagelijks nemen mensen besluiten boekrollen te verzegelen, die niemand meer openen kan.
Over en uit... Afgelopen...
Of niet?

Majesteit

Hemelvaart is het feest van de verheven Heer. De troonbestijging van Jezus die al onze boekrollen in die ene boekrol opent. Het enige wat jij en ik hoeven te doen is dagelijks onze boekrol weer aan Hem geven. Doen we dat, dan ontvouwt zich het plan van God met onze levens.
Dat leven is niet alleen rozengeur en maneschijn, want ook onze cultuur, mensen om ons heen en onze tegenstander probeert ons levensboek te beschrijven. Ook daaraan kun jij jouw boekrol geven.

Paulus bemoedigt ons aan, om iedere dag Hemelvaart te vieren door aan Jezus, de verheven Heer, onze boekrol te geven:

“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.”

Filippenzen 1: 6

En dat is die dag, dat Jezus, de majesteit, weer op een wolk terug komt om dit herstelwerk af te maken en definitief een nieuwe hemel een nieuwe aarde te vestigen.