Geen speld tussen te krijgen, want ik geloof ook in een persoonlijke relatie met Jezus en dat Hij er altijd is, naar mijn gebeden luistert, en ook dat Hij voor mij zorgt...
Maar het evangelie gaat wel wat verder dan de persoonlijk verrijkende kant die zo gemakkelijk egocentrisch ontvangen wordt in onze Westerse consumptie cultuur.

zelfopofferende liefde
De kern van het evangelie draait om een revolutionair Koninkrijk waarin jij en ik en vele anderen participeren om de wereld op zijn kop te zetten. Om deze wereld beter te maken met zelfopofferende liefde.

geïsoleerde Jezus
Volgelingen van Jezus, de Koning van dat Koninkrijk, kennen geen geïsoleerde Jezus, in het veilige privé-domein van het eigen hart of eigen kerk, maar zij kennen een uitgedeelde Jezus in het maatschappelijke domein, waar de ander je naaste wordt, waar het om die ander gaat en niet om "mij".

op de markt
Jouw eigen persoonlijke Jezus wordt zichtbaar op de markt, in de school, in het azc, in het ziekenhuis, gewoon in het dagelijks leven wanneer de woorden van Jezus zelf waar gemaakt worden:
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” - onze gemeenschappelijke Jezus in Matteüs 25:36 en 37.